คืนยอดเสีย

คืนยอดเสีย 10% ทุกสัปดาห์ สูงสุด 10,000,000 บาท

กติกาการรับคืนยอดเสีย

1. สามารถรับคืนยอดเสียได้ "ทุกสัปดาห์" 
2. ระบบจะคำนวณยอดได้-เสีย  ให้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ - วันเสาร์  โดยลูกค้าจะกดรับได้ทุก "อาทิตย์"
2. การคืนยอดเสีย จะคิดให้ 10% ของยอดเสีย สูงสุด 10,000,000 บาท (เล่นบวกระบบจะกดรับไม่ได้นะคะ)
3. การถอนยอดที่กดจากการคืนยอดเสีย จะต้องมียอดเล่น 1 เทิร์น จึงจะทำถอนได้

📌 สำคัญ กรณีระบบ Update Report ล่าช้า หรือยอดได้-เสีย ยังไม่เป็นปัจจุบัน ลูกค้ารอระบบ Update ก่อนแล้วค่อยกดรับนะคะ เพราะถ้ากดรับไปแล้ว ระบบจะไม่สามารถคำนวณยอด ได้-เสีย ย้อนหลังให้นะคะ